news view


产品中心

当前位置:首页文章详情
2021元旦放假通知
作者: xiaodaowaiwai           时间:2020-12-30 08:01:14

2020元旦放假通知

尊敬的会员您好!

       受圣诞及日本新年放假影响,BC空运停发12月27日及12月31日发货计划,邮政线路正常发货。仓库12月31日及1月1日放假,仓库会和快递沟通延迟送到仓库,您在其他购物平台可正常下单,不受仓库放假影响!给您造成不便,敬请谅解!

       提前预祝大家圣诞快乐,新年快乐!

yuandan.jpg